《以诗句咏梅·一枝犹傍故人香》 方蒙仲

山林殊市朝,易隔故人面。
珍重山中人,留面长相见。
分类:

《以诗句咏梅·一枝犹傍故人香》方蒙仲 拼音读音参考

yǐ shī jù yǒng méi yī zhī yóu bàng gù rén xiāng
以诗句咏梅·一枝犹傍故人香

shān lín shū shì cháo, yì gé gù rén miàn.
山林殊市朝,易隔故人面。
zhēn chóng shān zhōng rén, liú miàn zhǎng xiàng jiàn.
珍重山中人,留面长相见。

展开

《以诗句咏梅·一枝犹傍故人香》方蒙仲 翻译、赏析和诗意

山林不同市,易隔所以人面。
珍重山中的人,留面长相见。
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

网友评论


更多诗词分类